Зареждам...
Сертификати и членства
ИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е член на:
►Българска браншова камара "Пътища"
►Камара на строителите в България

ИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има сертифицирана интегрирана Система за управление, съгласно международни стандарти:


ISO 9001:2015 от одитори на BVQI – “Бюро Веритас – Варна” ООД със сертификати UKAS, ANAB до 07.09.2020г. №: BG12076.2Q /А
OHSAS 18001:2007 от BVQI – “Бюро Веритас – Варна” ООД " със сертификат CZE -140064.2 до 11.09.2020г;
ISO 14001:2015 от одитори на BVQI – “Бюро Веритас – Варна” ООД със сертификати UKAS,ANAB до 07.09.2020г. №: BG12076.2E/А
SA 8000:2008 от одитори на BVQI – “Бюро Веритас – Варна” ООД със сертификат №: IND12.8536 до 26.10.2015г.

►ИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя в България и притежава удостоверения за следните категории строежи:
І-ва група : Високо строителство – строежи от І-V категория, сертификат № I – TV 010284;
ІІ-ра група: Транспортна инфраструктура – строежи от I-IV категория,
сертификат № IІ –TV 002484;
ІІІ-та група: Енергийна инфраструктура – строежи от І-III категория, сертификат № IІІ – TV 002762;
IV-та група: Благоустройствена инфраструктура – строежи І- ІV категория,
сертификат № IV -TV 004983;
V-та група: CMР, сертификат № V - TV 007033.