Зареждам...
Сертификати и членства
ИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е член на:
►Българска браншова камара "Пътища"
►Камара на строителите в България

ИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има сертифицирана интегрирана Система за управление, съгласно международни стандарти:

ISO 9001:2015 от одитори на BVQI – “Бюро Веритас – България” ЕООД със сертификати UKAS  до 07.09.2026г.
№: BG003167

ISO 14001:2015 от одитори на BVQI – “Бюро Веритас – България” ЕООД със сертификати UKAS до 07.09.2026г.
№: BG003168

ISO 45001:2018 от одитори на BVQI – “Бюро Веритас – България” ЕООД със сертификати UKAS до 03.09.2026г.№: BG003169

ISO 39001:2014 от одитори "Ен Джи Ен" ООД сертификат № 21/015 до 29 март 2024г

 
►ИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя в България и притежава удостоверения за следните категории строежи:
І-ва група : Високо строителство – строежи от І-V категория, сертификат № I – TV 018500;
ІІ-ра група: Транспортна инфраструктура – строежи от I-IV категория,сертификат № IІ –TV 005452
ІІІ-та група: Енергийна инфраструктура – строежи от І-III категория, I-V, сертификат III - TV 008257
IV-та група: Благоустройствена инфраструктура, хидротехническото строителство, опазване на околната среда – строежи І-V категория,сертификат № IV -TV 008892
V-та група: CMР, сертификат № V - TV 12959