Зареждам...
Политика
ПОЛИТИКА НА "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

- Да създадем качествен строителен продукт, отговарящ на европейските стандарти, който да удовлетвори изискванията на нашите клиенти.

- Да постигаме достатъчна печалба за финансиране растежа на нашата компания и осигуряване на ресури от които се нуждаем за постигане на нашите корпоративни цели.

- Да инвестираме в закупуването на нови технически средства и съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания на строителния процес.

- Да запазим основни линии на структурата и броя на наетите служители, като основните усилия ще бъдат насочени към оптимизиране и повишаване на квалификацията на работещите в дружеството.

- Дългосрочната цел на ръководството е превръщането на дружеството в национален лидер в областта на производството на асфалтови и бетонови смеси, ниското строителство, благоустройството и инженеринговата дейност.

- Непрекъснато подобряване на процесите, оказващи влияние върху качеството на крайната продукция.