Зареждам...
Строителна и пътна лаборатория
Дружеството разполага със собствена акредитирана Строителна и пътна лаборатория за осъществяване на лабораторен контрол при ремонт и ново строителство на инфраструктурни обекти.Персоналът на лабораторията е с дългогодишен опит в областта на лабораторни дейности  в строителството и с доказана компететност .
Строителна и пътна лаборатория при „Инжстройинженеринг“  ЕООД  е акредитирана от Изпълнителна агенция ‘‘Българска служба за акредитация‘‘съгласно БДС EN ISO /IEC 17025:2018, сертификат рег. № 109ЛИ /28.02.2022 валиден до 28.02.2026 г. 
 
Контакти:
гр.Варна  ул.“Александър Дякович“№31 – адрес на централен офис 
с.Тополи – Асфалтова база „Инжстройинженеринг“  ЕООД – местност Клисе Баир адрес на лабораторни помещения  
laboratoria_vn@abv.bg ;
office@ingstroyvarna.com 
тел. 0889 386 387
инж.Мариана Коналиева  -р-л  СПЛ