Зареждам...
Строителна и пътна лаборатория
СТРОИТЕЛНА И ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ при ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Варна е акредитирана от ИА БСА  съгласно БДС EN ISO /IEC  17025:2006 с рег№109ЛИ.
Обхват на акредитация:
Да извършва изпитване на: Асфалтови смеси, добавъчни/скални материали за: бетон, пътно строителство, ж.п. линии, хидротехническо строителство, битуми нефтени за пътно строителство, пясък за бетон и пътни настилки, бетонни смеси,втвърден
бетон, почви строителни, пътни конструкции.
Вземане на проби от: Асфалтови смеси, добавъчни/скални материали за: бетон, пътно строителство, ж.п. линии, хидротехническо строителство, битуми нефтени за пътно строителство, пясък за бетон и пътни настилки, бетонни смеси, втвърден бетон, почви строителни, пътни конструкции, асфалтови изрезки.