Зареждам...
Асфалтови бази
„Инжстройинженеринг“ ЕООД притежава собствени мобилнa контейнернa асфалтова база BENNINGHOVEN /Бенингхофен/ ECO 4000 и стационарна асфалтова база

Мобилнитa асфалтови базa BENNINGHOVEN  e предназначени за производство на висококачествени асфалтови смеси за износващ, долен и основен пласт с капацитет 300тона/час
Подгряването  на асфалтовите смеси се извършва с природен газ, с възможност за резервно гориво  - дизел и въглищен прах.
Пречиствателните съоръжения – филтри, които след като уловят праха, го връщат отново в производството под форма на суровина.
Чрез мобилната база се осигуряв гъвкавост и висока ефективност на производствните процеси

Стационарна асфалтова базаTELTOMAT -5   в непосредствена близост до гр.Варна
СТАЦИОНАРНА АСФАЛТОВА БАЗА TELTOMAT 5 е предназначена за производство на висококачествени асфалтови смеси за износващ, долен и основен пласт .Капацитет 80-100тона на час

Сертификат за съответствие на производствен контрол 1922-CPR -0045, Съгласно стандарт ЕN 13108-1:2006,ЕN 13108-1:2006/AC:2006 по система 2+, 
 
Снабдена е с нова пречиствателна инсталация, съобразена с всички европейски изисквания
Организираният неподвижен източник е контролиран от РИОСВ за емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
Пречиствателно съоръжение - ръкавни филтри
Гориво – природен газ метан, Горелка RIELLO TI 12