Зареждам...
Асфалтови бази
„Инжстройинженеринг“ ЕООД притежава собствени мобилнa контейнернa асфалтова база BENNINGHOVEN /Бенингхофен/ ECO 4000 и стационарна асфалтова база

Мобилнитa асфалтови базa BENNINGHOVEN  e предназначени за производство на висококачествени асфалтови смеси за износващ, долен и основен пласт с капацитет 300тона/час
Подгряването  на асфалтовите смеси се извършва с природен газ, с възможност за резервно гориво  - дизел и въглищен прах.
Пречиствателните съоръжения – филтри, които след като уловят праха, го връщат отново в производството под форма на суровина.
Чрез мобилната база се осигуряв гъвкавост и висока ефективност на производствните процеси

Стационарна асфалтова базаTELTOMAT -5   в непосредствена близост до гр.Варна
СТАЦИОНАРНА АСФАЛТОВА БАЗА TELTOMAT 5 е предназначена за производство на висококачествени асфалтови смеси за износващ, долен и основен пласт .Капацитет 80-100тона на час

Сертификат за съответствие на производствен контрол 1922-CPR -0045, Съгласно стандарт ЕN 13108-1:2006,ЕN 13108-1:2006/AC:2006 по система 2+, 
 
Снабдена е с нова пречиствателна инсталация, съобразена с всички европейски изисквания
Организираният неподвижен източник е контролиран от РИОСВ за емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
Пречиствателно съоръжение - ръкавни филтри
Гориво – природен газ метан, Горелка RIELLO TI 12

Aсфалтосмесител  с контейнерна конструкция BENNINGHOVEN тип ЕСО 2000.Разположен в с. Тополи, общ. Варна

Инсталацията се състои от отделни модули и елементи, които в технологична последователност на отделните процеси, извършват производството на различни марки асфалтобетон. Целият процес е напълно автоматизиран, като управлението се извършва чрез предварително зададени рецепти с участието само на един инженер-оператор. Филтърната инсталация отговаря на най-високите екологични европейски норми, като по време на производството на асфалтобетон не се отделят вредни емисии в атмосферата. Горелката на инсталацията работи изцяло на екологично гориво- природен газ.
Асфалтосмесителят разполага с допълнителна инсталация за подаване на 30% на рециклиран асфалт, което води до намаляване на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството, както и инсталация за производство на битумна емулсия.
Смесителният капацитет на съоръжението е 160т/ч.