Зареждам...
Материално-техническа база
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  притежава съвременно оборудвана материално-техническа и информационна база за реализация на оптимален процес на всички стрителни и производствени дейности - собствени АСФАЛТОВИ БАЗИ, БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ, ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ, ГАРАЖИ И РЕМОНТНИ СЕРВИЗИ. Разполага и с КАРИЕРИ за добив на инертни строителни материали.