Зареждам...
Нашият екип
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД създаде екип от специалисти - инженери, техници, проектанти, геодезисти, служители и работници, доказали професионалните си качества, изпълнявайки отговорно и в срок поставените им задачи.

Поощряването на желанието за повишаването на образованието и квалификацията на всеки един служител на компанията е стратегия, която целия мениджърски екип следва от години.

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД инвестира в инженерния си състав, като изцяло финансира обучението, както на бакалавъри със специалност "Строителство на сгради и съоръжения", така и на магистри "Пътен инженер".

Стриктно се спазва програма, която предвижда всяка година по 30% от работниците да преминават квалификационнен курс.

В екипите ни на всички нива има хора, които работят от повече от 15 години в.компанията. Растежът ни през годините създаде условия да привличаме и приобщаваме ценни кадри – ръководни и експертни.

Ние ясно съзнаваме, че зад всеки успех може да стои само успешен екип.