Зареждам...
Нашата история
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – гр. Варна е създадено през 1964 г
като стопанско предприятие към Градски народен съвет - Варна.

От 1999г. компанията  е със 100% частен капитал.
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е една от водещите строителни компании в България  - с над 50годишен професионален опит и обществено признание


  
 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД развива своята дейност, съобразно изискванията на строителната индустрия на Република България и  ЕС.

През десетилетията компанията изгради  модерна материално-техническа и производствена база, обслужваща цялостния процес на производство на строителната продукция, което позволява изпълнението на големи стратегически инфраструктурни проекти.