Зареждам...
Дейност
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е специализирано в:

► Строителство на:
    -  пътища  
    -  летища
    -  железопътни обекти
    -  промишлени и обществени сгради и прилежащата им инфраструктура
    -  спортни и детски  комплекси
    -  водопроводи и канализационни системи

 Брегоукрепване
 Благоустрояване

Производство и продажба на;
   -  асфалтови смеси
   -  бетон и бетонови изделия