Зареждам...
Завършени обекти
Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово – Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м и стрелка № 1 в гара Стара Загора по 4-та жп линия

ДП НКЖИ

ДЗЗД „ЖП инфраструктура Змейово“ приключи с СМР по първоначално одобрения от Възложителя – ДП "Нaционална Компания Железопътна Инфраструктура"  Работен проект. :„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово – Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м и стрелка № 1 в гара Стара Загора по 4-та жп линия Изпълнено е Механизирано подновяване на Железния път до степен II-pa нивелация, както и подновяването на Контактната мрежа в цялото междугарие от км 226+379 /НС 2 гара Тулово/ до км 238+700 /НС 1 гара Змейово/ с обща дължина 12 321м. Завършват работите по Осигурителните инсталации и Видеонаблюдението за Железопътния прелез на 229+722, както и по ЖП спирка Ръжена.
 
В процеса на изпълнението на Договора за Обекта се налагат и допълнителни дейности: Укрепването на висок насип в участъка от км.231+457 до км.231+555 чрез изграждане пилотно фундирана Подпорна стена; Извършване на взривни работи при изкоп за основи на фундаменти за Стълбовната линия на Контактната мрежа.