Зареждам...
Завършени обекти
Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател – гр. Варна

Община Варна

Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател – гр. Варна
Проект по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.”