Зареждам...
Завършени обекти
Завършени ремонти на пътища 2021 г

Агенция Пътна инфраструктура

Път III-2901 "II-29 (Аксаково - о. п. Добрич) - Калиманци - Изгрев - Левски - Суворово - Ветрино" от км 22+060 до км 34+000, Участък от км 27+600 до км 33+814
Път II-27 (о.п.Шумен-Варна) Нови Пазар - Владимирово - ок.п.Добрич - Балчик - пристанище Балчик  от км. 32+700 до км. 42+431
Път I-2 „Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна  от км. 146+775,28 до км. 158+099,52
Превантивен ремонт на Път III-2901 "II-29 (Аксаково - о. П. Добрич) - Калиманци - Изгрев - Левски - Суворово - Ветрино" от км 0+000 до км 19+912
Път III-2901 "II-29 (Аксаково - о. П. Добрич) - Калиманци - Изгрев - Левски - Суворово - Ветрино" от км 0+000 до км 19+912
Път III-2702 "II-27 (Владимирово - о. п. Добрич) Одринци - Ведрина - п.к. Гара Оборище - Генерал Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово от км 9+900 до км 17+840
"Ремонт на път I-9 "Зл. пясъци - Варна", участък от км. 90+764 до км. 100+200 и от км. 86+000 до км. 88+780" - Участък от км. 97+620 до км. 98+966 - ляво платно и от км. 99+160 до км. 99+526 - ляво платно
"Ремонт на път I-9 "Зл. пясъци - Варна", участък от км. 90+764 до км. 100+200 и от км. 86+000 до км. 88+780" - Участък от км. 97+620 до км. 98+966 - ляво платно и от км. 99+160 до км. 99+526 - ляво платно (ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ - ТРОТОАРИ)
Път III-2901 "II-29 (Аксаково - о. п. Добрич) - Калиманци - Изгрев - Левски - Суворово - Ветрино" от км 22+060 до км 34+000, Участък от км 27+600 до км 33+814
Път II-27 (о.п.Шумен-Варна) Нови Пазар - Владимирово - ок.п.Добрич - Балчик - пристанище Балчик  от км. 32+700 до км. 42+431, УЧАСТЪК 2 ОТ КМ 35+020 ДО КМ 42+310
Път III-2702 "II-27 (Владимирово - о. п. Добрич) Одринци - Ведрина - п.к. Гара Оборище - Генерал Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово от км 9+900 до км 17+840
Път III-2901 "II-29 (Аксаково - о. п. Добрич) - Калиманци - Изгрев - Левски - Суворово - Ветрино" от км 22+060 до км 34+000, Участък от км 27+600 до км 33+814
Път III-2072-ІІІ-207(Ветрино – Калоян) Добротич–Михалич-Искър-Вълчи дол от км 5+700 до км 8+200
Път III-2902 „II-29 (Аксаково – о.п. Добрич) – Панорама – Куманово – III-902 (Оброчище-Кичево)“ от км 0+000 до км 13+500– участък от км 6+000 до км 7+620             
III-2902 "ІІ-29 (Аксаково – о.п. Добрич) - Панорама –Куманово – ІІІ-902 (Оброчище-Кичево)" от км. 0+000 до км. 13+500-участъци  от км. 0+000 до км. 4+700, от км. 6+000 до км. 10+000 и от км. 10+700 до км. 12+700
Път III-2072-ІІІ-207(Ветрино – Калоян) Добротич–Михалич-Искър-Вълчи дол от км 5+700 до км 8+200
Път II-27 (о.п.Шумен-Варна) Нови Пазар - Владимирово - ок.п.Добрич - Балчик - пристанище Балчик  от км. 32+700 до км. 42+431