Зареждам...
Текущи обекти
Община Варна

Проектиране и изпълнение на ново строителство и рехабилитация на ул. мрежа, спортни обекти и междублoкови. пространства

 
Агенция Пътна Инфраструктура

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на североизточен район, стопанисвани от АПИ
 
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ,  /област София/

 НКЖИ

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м“

Договор № ЕП-ДИ-1 (11155)/16.07.2020 г. за обект: Обособена позиция № 2 "Модернизация на железопътната отсечка Костенец - Елин Пелин от км 42+200 до км 62+400" е сключен с ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ” , с партньори„ВДХ" АД , „Инжстройинженеринг” ЕООД и„Битумина ГмбХ - България” ЕООД. Проектът се финансира по ОП „Транспорт и Транспортна инфраструктура“, и е на стойност 113 609 830,15 лв. без ДДС.