Зареждам...
Текущи обекти
Община Варна

Проектиране и изпълнение на ново строителство и рехабилитация на ул. мрежа, спортни обекти и междублoкови. пространства

Община Добрич
 
Интегриран проект за подобряване на водния цикъл в град Добрич 

Изпълнение на строително-монтажни работи  на обект „Основен ремонт на Пешеходен подлез при бул. „Добричка епопея“ и ул. „Независимост“ (жп. гара Юг)”, град Добрич“
 

Агенция Пътна Инфраструктура

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на североизточен район, стопанисвани от АПИ
 
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ,  /област София/

 НКЖИ

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м“