Зареждам...
Новини
Уведомление за инвестиционно предложение

24.06.2022

Уведомяваме Ви, че„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци. на територията на асфалтова база „Тополи“, с. Тополи, общ. Варна,  имот ПИ № 72709.502.428 
Ще се обработват зелени отпадъци от косене на тревни площи, изсичане на храсти и оформяне на корони на дървета (клони, трева, листа, храсти) от обекти на дружеството. Богатите на азот материали ще бъдат смесвани с въглеродосъдържащи дървесни отпадъци за постигане на подходящо съотношение, при което започва процеса на компостиране. За постигане на необходимата аерация и температура куповете ще се обръщат с телескопичен товарач. Ще се обработват годишно до двадесет тона биоразградима маса. При компостирането ще се използват само биоразградими отпадъци без добавки на други вещества, ускоряващи процеса.