Зареждам...
Новини
Реконструирани обекти по Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич бяха официално открити днес

20.11.2020

Реконструирани обекти по Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич бяха официално открити днес 20.11.2020 г. , на символична церемония.

Лентата на обновените обекти по ЛОТ 1  прерязаха кметът на Община Добрич Йордан Йорданов, инж. Живко Неделев, ръководител на проекта и инж. Бистра Николова, представител на фирмата- изпълнител.
 
След близо 10 години подготовка и  3 години работа на терен, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции, осъществена с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“, бе изпълнена успешно. Актуална стойност на проекта е 109 725 200,18 лв. с ДДС, като безвъзмездна финансова помощ е 82 358 795,39 лв. без ДДС.

С финализирането на водния проект на Добрич, градът вече разполага с обновени ВиК мрежи и съпътстващи сградни отклонения. Изпълнените дължини на водопровода по ЛОТ 2 е 46 667м , по ЛОТ3 е 31 949м, по ЛОТ1 е 4340м или общо 82 956м, а изпълнената дължина на канализационните колектори е 6650м.

Отпадъчните води на целия град се отвеждат за пречистване в Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Врачанци, която след реконструкцията вече работи с хидравличен капацитет 24 000 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 112 000 еквивалент жители. Нейната надеждност се гарантира от съвременни съоръжения от ново поколение и пълна автоматизация на технологичните процеси.

Благодарение на европейската солидарност и обединените усилия на всички заинтересовани страни, Община Добрич изгради модерна, екологосъобразна и надеждна инфраструктура от ново поколение, по новия път на водата.
 
Инж. Бистра Николова, представител на  ДЗЗД „Свежест“,  сподели, че са използвани едни от най-висококачествените материали за изграждане на водопровода. По думите й са били използвани материали, които не са употребявани никъде другаде в България при изпълнение на проекти за воден цикъл. „Качеството на тръбите, които са положени при изпълнение на водопроводната мрежа, гарантира устойчивостта на проекта“, посочи в заключение инж. Бистра Николова.
Според информация на ВиК, след реализацията на Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич, към  града  се подава 47% по-малко вода, което означава, че загубите значително са спаднали.