Зареждам...
Новини
Инжстройинженеринг ЕООД с Първа награда в конкурс Златен отвес

26.10.2020

"Инжстройинженеринг" ЕООД с Първа награда  в конкурса "Златен отвес 2020г".
Форумът е организиран от Камарата на строителите в България. "Инжстройинженеринг" ЕООД е удостоен с Първа награда  в категория за "Спортни и равлекателни обекти, обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването".
Високото отличие е за изграждането на "Спортен комплекс и благоустрояване на ул.Студентска, гр Варна".
 
Предназначение  на  обекта: 
С изграждането на Спортния комплекс на улица Студентска  се предоставя възможност за активен спорт и почивка на жителите на града и техните гости. Спортните съоръжения, парковото благоустрояване, детската площадка и новата сграда се превръщат в  притегателно място за спорт и отдих като обслужват необходимостта на масовия непрофесионален спорт, фитнес за здраве, но и за почивка и безопасна игра на децата в града. 
Стремежът е постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда,  която хармонично се вписва в благоустройството на Морската столица и е полифункционално подчинен на съвременната концепция за активен спорт,  почивка и игра.

Локация:
 „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. „Студентска”, гр. Варна”
Инвеститор: ОБЩИНА ВАРНА
Главен  проектант: „ДММ ДИЗАЙН“ ЕООД
Главен  изпълнител: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

В новия СПОРТЕН КОМПЛЕКС на ул."СТУДЕНТСКА" гр. ВАРНА са изградени открити игрища за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенискорт), фитнес с уреди на открито, тенис на маса; алея за бягане и каране на ролери. За най-малките посетители - комбинирана детска площадка с пясъчник за волни и безопасни игри.  
Футболното игрище е с  покритие от изкуствена трева и разполага с трибуни за зрителите.
Изпълнена е нова монолитна едноетажна сграда, в която са обособени съблекални със санитарни възли за спортуващите, кабинети за треньори, медицински кабинет и администрация, входни вестибюли и коридори, заведение за развлечение и хранене - бистро с необходимите за него зала за консумация, кухненски и складови помещения, мокър бюфет и санитарни възли за посетителите му. Пространството на покрив-терасата  е озеленено и предвидено за   бар, ситуиран така, че да има обзорен поглед към играещите на  спортните площадки на комплекса.
Изграден е и кът за отдих  с пергoла, беседка и 16 пейки, алейна мрежа, осветление, озеленяване с многогодишни широколистни и иглолистни растения.
Пешеходните алеи между спортните площадки, самите спортни площадки и зоните за отдих между тях, а така също и сградата със съблекалните за спортуващите, офисите и бистрото са достъпни за всички варненци и гости на града, включително за хората с увреждания. Спортните игрища са с петслойна акрилна настилка.
Комплексът разполага и с новоизграден  паркинг с 46 паркоместа, като 3 от тях са предвидени за хора със специални потребности.
Спортните съоръжения, парковото благоустрояване и новата сграда се предвиждат да се превърнат в любимо място за активен спорт и отдих, да обслужват необходимостта на масовия спорт, игра и почивка в уютна квартална паркова среда.
 
Удостоверение за въвеждане в експлоатация:
№ 68/15.05.2020 г.