Зареждам...
Новини
Варна с ново ключово кръстовище

29.05.2020

Изграждането на ново кръгово кръстовище между бул. "Васил Левски“, ул. "Пеячевич“ и бул. "Девня“ приключи. 
Новото кръгово е елипсовидно  кръстовище на едно ниво, с обща дължина на елипсата 359 метра, ситуирано  в участъка от км 2+850 до ул "Девня“. /с радиуси R1 = 23.5 м и R2 = 300.5 м./ 

Елипсата е с 3 бр. ленти за движение с ширина 3.50 м. Байпасните връзки са с ширина на платното от 5.50 м на направлението бул. "В.Левски“ ул. "Пеячевич“ за дясно завиващите и по направлението от ул. "Девня“ посока "Аспарухов мост“ за движещите се направо МПС. Входовете и изходите по основното направление по бул. " Васил Левски“ и улица "Девня“ са с  по 2 бр. ленти за движение с ширина от по 3.50 м. и обща ширина 7 м. 

По направлението на улица "Пеячевич“ са изградени съответно вход с 1 лента с ширина от 5.50 м. и изход с по 2 бр. ленти с ширина 3.50 м. общо 7.0 м. По направлението към улица "Райко Даскалов“ е изградено вливане и отливане към елипсата съответно с R вливане = 12 м. и R отливане = 16 м. По направлението към улица "Пробуда "е изградено вливане и отливане към елипсата съответно с R вливане = 14 м. и R отливане = 16 м. както и остров за канализиране на движението и ширина на лентите за вливане и отливане – 5 м.

В този участък са удължени и 2 броя съществуващи водостоци. Водосток на км 2+850 с размери 6/3.5 м се удължава съответно с 18 метра и съоръжение при ул. "Девня“ с размери 12/4 м да се удължава с 29 метра. 

Изграден е нов облицован открит канал с дължина от 95 м между двете съоръжения. Надлъжен профил – Кръгово кръстовище в участъка от км 2+850 до ул. "Девня“ е на едно ниво. Предложените габарит и напречни профили на булеварда, рампите и обслужващите платна  отговарят на изискванията за класа на улицата и проектните скорости. Конструкция на настилката – Постигане на проектните ширини да се осъществява чрез изпълнение на пътна конструкция тип “А“, за категория на движението “много тежко“, с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали.

За пешеходците са поставени нови тротоари. В зоната на всички кръстовища са предвидени  рампи за движение на инвалидни колички. 
За постигане основната цел на проекта всички отводнителните съоръжения са прочистени, възстановени , изградена е и нова дъждовна канализация, 

Изградено е ново улично осветление в кръговото кръстовище. Монтирани са  LED осветителни тела; нови кабелни линии за захранване за монтаж нови стълбове за УО. 
Всички осветители е предоставят възможност да се управляват дистанционно oт система за интелигентно улично осветление с пълен мониторинг и управление на ниво индивидуален осветител "CityTouch" на Philips

В участъка e изпълнeна корекция на съществуващо дере със стоманобетонни коритообразни елементи, изпълнени на място. 
Удължен с 20m е  съществуващия плочест водосток с отвор 6m с водосток с кутиообразно напречно сечение, монолитно изпълнение. Върху водостока e поставена  рулонна хидроизолация, защитена с предпазен бетон , върхо който са положени пътните пластове. В участъка има съществуващ плочест водосток, двуотворен 2x5m, с плочести елементи с дължина 560cm и размери на напречното сечени.Новоизградена е  монолитна пътна плоча излята на място върху плочестите елементи, с  цел е да понесе всички натоварвания предвидени в нормите без помощта на съществуващите плочести елементи. Дължината на новия водосток е 30m, светъл отвор 2х5m, светла височина 2,60m. Пътната плоча е предвидена с дебелина 45cm, стените с дебелина 35cm, дъно с променлива дебелина от 40cm по оста до 65cm в края. Върху водостока да се полага рулонна хидроизолация, защитена с предпазен бетон. Върху предпазния бетон са положени пътните пластове.

Изграждането на новото кръгово кръстовище е изключително важно за логистиката в града, не само за връзката на  бул. "В.Левски“, ул. "Пеячевич“, ул. "Девня“ и широкия център на града, автогара, ж.п. гара, но и за свързването на транспортните линии посока: "Аспарухов мост“, квартал Аспарухово, гр.Бургас, южните селища и общини , и на запад: ЗПЗ, гр.Девня ,общините на запад от Варна, както и Пристанище Варна.  
 
Възложител: Община Варна
Изпълнител: Инжстройинженеринг EOOD