Зареждам...
Новини
По ОПРР са рехабилитирани 14 км от път II-29 Добрич-Кардам

22.04.2019

Завърши реконструкцията и рехабилитацията на 14 км от път II-29 Добрич-Кардам. Пътят е с изключителна важност като основна връзка между Варненска и Добричка област, а част от него се явява и Околовръстно шосе на гр. Добрич. Пътят  осигурява най-кратката връзка между Република Румъния с курортите по българското Черноморие .
 
Основният ремонт на път II-29 се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Началото на рехабилитираната пътната отсечка, е при км 38+100.31, на около 300 м след разклона за село Стефаново, а краят е на км 52+168.81 до кръговото кръстовище на Околовръстния път на Добрич и пътят за село Паскалево. Трасето, което се ремонтира, преминава през Източната дъга на обходния път на гр. Добрич. 
Реконструирана и подновена е пътната настилка и всички установени повреди по пътното тяло, като цялостното изпълнение е съобразено с категория на движение "много тежко". Изпълне ни са  ремонтни и рехабилитационни работи на 8 съществуващи големи съоръжения   - пътни и ж. п надлези с цел да бъде подобрено цялостното им състояние и удължен  експлоатационен им период.  
Отводняването се извършва посредством рехабилитирани облицовани и необлицовани пътни окопи, шахти, бетонови бордюри и водостоци.                                              
Подменени са бордюрите, възстановени са тротоарите в населените места. Обновения път е  с нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.
Последният извършен основен ремонт на път II-29 Добрич-Кардам е преди повече от 10 години. С рехабилитацията му се  осигурява бърз транспортен достъп на жителите от с. Стожер, с. Стефан Караджа, гр. Генерал Тошево, с. Кардам и с. Йовково до ж. п. гара Варна, летище Варна, гр. Добрич и до границата с Румъния. 
С  реконструкцията на участъците се повишава безопасността на движение,  подобрява се връзката между населените места в региона и на всички пътуващи към ГКПП „Кардам“. Околовръстният път на гр. Добрич е стратегически важен за областния град.
По-добрата инфраструктура е и предпоставка за увеличаване на инвестициите в региона и откриването на нови работни места, увеличат се възможностите за предоставяне на гражданите на качествени и конкурентни здравни, социални и образователни услуги.
Изпълнител на проекта лот 5 е „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Строителният надзор се осъществява от фирма „Трафик холдинг“ ЕООД. Авторският надзор  е на „Трансконсулт-22“ ООД.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0005, Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич” е 14 454 665.97 лв. с ДДС.